Gruppe

Overvejelsesgruppen

Find os på Facebook

Hvem er vi?

Netværket er et hus, som rummer flere forskellige gruppeforløb alle med samme mål; at tilbyde dig et afklarende og støttende gruppetilbud.
Netværket er organiseret under Socialpsykiatri og Udsatte voksne i Århus Kommune.

Overvejelsesgruppen har to gruppeledere, som begge er ansvarlige for dagens program:

Hannah Dybbro:
Underviser og bostøtte i CBH Centrum med speciale i at arbejde med personer, der har en spiseforstyrrelse.

Bente Midtgaard:
Pædagog med uddannelse i Specialiseret indsats i forhold til spiseforstyrrelse (KOK) samt daglig ansættelse i Netværkets gruppeforløb.

Hvem er du?

Du er over 18 år og lever et liv, hvor din verden overvejende styres af anorektiske og/eller bulimiske tanker og handlinger.

Du er nået til et sted i livet, hvor du har mod på at dele dine overvejelser og tanker om fordele og ulemper ved at have en spiseforstyrrelse.

Du kan sige ja til at give sit samtykke til gruppelederne, så de kan samarbejde med din egen læge, hvis der er behov.

Du kan sige ja til og har lyst til at mødes en gang om ugen i alt 12 gange.

Du kan forestille dig og sige ja til at være en del af en gruppe på op til 7 personer.

Formålet med Overvejelsesgruppen:

•  At den enkelte får en øget bevidsthed om fordele og ulemper ved at leve med en spiseforstyrrelse, i et fællesskab med andre, som er i samme situation.

•  At skabe et fællesskab, hvor der er mulighed for at dele de svære tanker, personlige erfaringer og tanker om andre værdier og mål i livet.

Vi kan tilbyde dig:

•  Et gruppeforløb der indeholder forskellige temaer og øvelser.

•  Et frirum, hvor du kan dele dine tanker med andre i samme situation.

•  At du vil blive mødt med forståelse af andre der ved, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse.

•  Et gruppeforløb uden kontrol af vægt, spisning eller opkastninger.

•  Et gruppeforløb, hvor der ingen krav er om at du går i behandling.

Temaer:

•  Håb og frygt i forhold til gruppen og forløbet.

•  Spiseforstyrrelsen som løsning.

•  Min livshistorie og spiseforstyrrelsens historie.

•  Personlige værdier og mål.

•  Identitet og personlighed.

Mennesker udtrykker sig forskelligt, derfor vil du i gruppeforløbet komme til at arbejde med temaerne igennem:

Samtale:
Vil hovedsagligt være om dagens tema. Det er helt op til dig selv, hvor personlig og åben du har mod på at være i gruppen. Samtalerne vil veksle mellem personlige erfaringer og en mere generel snak om dagens tema.

Fælles refleksioner:
Foregår i fællesskab, hvor vi sammen bygger videre på temaer fra samtalerne med ud-gangspunkt i for eksempel i holdninger og kulturel baggrund.

Fælles øvelser:
Tager udgangspunkt i dagens tema eksempelvis ved brugen af billeder, spil og lignende.
Vi vægter at der skal være høj grad af åbenhed i gruppen, - tryghed og tillid er to af de vigtigste værdier i Overvejelsesgruppen.

Vi mødes hver torsdag kl. 15 - 17.30 i Fiskergade 66, 1 sal.

Er du interesseret:

 1. Ring til Hannah Dybbro, 51 57 55 31 eller Bente Midtgaard, 51 57 61 44
Der aftales til en afklarende samtale i forhold til start i gruppen.

 2. Afklarende samtale afholdes, hvor du er velkommen til at tage en ledsager med.

 3. Start i Overvejelsesgruppen.

Første gruppeforløb begynder torsdag d. 15 august 2013.05.06
De afklarende samtaler afholdes i maj - juni 2013.

Hent Overvejelsesgruppens brochure her
Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C